Pokaż cyfrowo ukształtowanie terenu

Na podstawie zdjęć lotniczych wykonujemy mapy wysokościowe, przedstawiające opis powierzchni terenu razem z wystającymi ponad powierzchnię obiektami np.  zabudowania, drzewa, wiatraki, wiadukty, mosty. 

W zależności od rodzaju terenu możemy dopasować skalę barwną, dołączyć mapy na zdjęcia satelitarne Google Maps, czy zaprezentować model powierzchni z dowolnego kąta. 

Na mapy tego typu możemy nanieść wektore warstwice wysokości bądź inne konieczne oznaczenia.