Wykonujemy naloty fotogrametryczne niskiego pułapu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć wysokiej rozdzielczości ortofotomapy o wielkości piksela 1 cm w terenie.  

W zakresie naszych usług są także naziemne pomiary geodezyjne, pomiary na potrzeby ewidencji gruntów i budunków czy wyznaczanie granic nieruchomości.

Na gotowe opracowania ortofotomap nanosimy dowolne oznaczenia, logotypy, warstwy wektorowe (np. drogi, warstwice, zabudowania, plany kanalizacyjne lub energetyczne, projekty inwestycyjne).

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami GIS, którzy szczegółowo odpowiedzą na zapytania i omówią możliwy zakres prac.