SPRAWDŹ OBJĘTOŚĆ MAS LUB WYDOBYCIA

Wykonujemy pomiary kruszyw w miejscu składowania, obliczamy wysokość i objętość hałd, nasypów, kamieniołomów, wielkości wydobycia w kopalniach odkrywkowych. 

Na podstawie zebranych danych wykonujemy dowolne przekroje wg wskazanego zapotrzebowania, modele 3D i schematy opracowanego terenu.

Systematyczny monitoring danego obszaru pozwala weryfikować stany magazynowe materiałów sypkich, autentyczność wielkości dostaw, szybkość przyrastania wysypisk śmieci i hałd produkcyjnych.

Wszystkie pomiary są nieinwazyjne, nie zakłócają pracy. Każdorazowo wykonywane są  pomiary naziemne i lotnicze, a nowoczesne oprogramowanie pozwala nam bardzo precyzyjnie i szczegółowo prowadzić obliczenia.