Szacowanie szkód łowieckich

Dostarczamy szczegółową dokumentację szkód łowieckich w postaci ortofotomap, zdjęć lotniczych, filmów z powietrza oraz fotomap z naniesionymi pomiarami wielkości szkód. Dokładność pomiarów wynosi do kilku centymetrów. Gotowe fotomapy możemy nanieść na zdjęcia satelitarne lub mapy Google, wydrukować w wysokiej rozdzielczości jako materiał dowodowy lub dostarczyć w wersji elektronicznej. 

Tego typu dokumentacja jest niezastąpionym materiałem dowodowym w przypadku kwestii spornych dotyczących wielkości szkody i co za tym idzie wielkości naliczonego odszkodowania.

Często szacowane szkody łowieckie wykonywane przez przedstawiciela koła łowieckiego odbiegają od stanu faktycznego. Niejednokrotnie jest to z dużą szkodą dla rolnika. Dlatego warto zabezpieczpieczyć się wcześniej, aby uniknąć przykrych niespodzianek i mieć pewność, że odzyskamy odpowiednie odszkodowanie.    

szacowanie szkód łowieckich Szczecin - Koszalin