Wykonujemy mapy powykonawcze dla domków jednorodzinnych, budynków, sieci uzbrojenia terenu oraz inwestycji, które wymagają uzyskania pozwoleń na użytkowanie.
Przy okazji inwentaryzacji porządkujemy sprawy dotyczące ewidencji gruntów i budynków polegające na zmianie użytku gruntowego i wprowadzeniu nowych obiektów do rejestru.