Posiadamy bardzo duże doświadczenie w specjalistycznych pomiarach geodezyjnych polegających na:

  • skanowaniu laserowym
  • badaniu pionowości budowli wysmukłych
  • badaniu przemieszczeń i odkształceń budowli
  • badaniu płaszczyznowości ścian obiektów budowlanych
  • badaniu prostoliniowości i równoległości szyn podsuwnicowych
  • pomiarach ugięć dźwigarów i estakad.